Believe English

Xây Dựng Từ Vựng Cho Người Mới Bắt Đầu

Build Vocabulary, Beginners

Sử dụng những thứ xung quanh để cải thiện vốn từ vựng của bạn.Viết ra những gì bạn thấy bằng Tiếng Anh, và sau đó sử dụng những từ đó trong các câu.

1) Đặt 5 đồ vật lên chiếc bàn trước mặt bạn.
2) Viết tên các đồ vật đó ra bằng Tiếng Anh.
3) Dùng từ đặt thành các câu
4) Dùng các câu đó dựng thành một câu chuyện.

Đối Với Người Giáo Viên:
Khuyến khích học trò sử dụng Tiếng Anh để nói về những điều họ nhìn thấy và cảm nhận về nó mỗi ngày.
Cụ thể hóa việc học. Để cho học trò của bạn thấy ,cảm nhận, chạm vào và đặt tên cho những thứ đó.
Yêu cầu các em viết một câu về những điều đó.
Đặt những câu đó vào câu chuyện.
Mỗi ngày khi học sinh nhìn thấy những điều đó, họ sẽ nhớ về từ, câu, và câu chuyện đã được học. Và họ sẽ suy nghĩ nó bằng Tiếng Anh!