Believe English

Tin Tưởng Vào Chính Bạn

Believe in Yourself

Tin vào chính mình. Rất nhiều người nói với tôi rằng họ không nói được tiếng Anh . Tôi không tin họ.
Tôi nghĩ rằng họ chỉ là không biết sử dụng vốn tiếng Anh mà mình đã học được. Hầu hết các bạn đã học Làm Thề Nào để nói Tiếng Anh, nhưng bạn hoàn toàn không biết Tại Sao bạn nên học Tiếng Anh. Bây giờ ,hãy suy nghĩ về điều đó. Bạn muốn làm gì với Tiếng Anh của mình?

Đối Với Người Giáo Viên:
Ngày nay Tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến và có mặt ở mọi nơi trên thế giới. Mọi người đều biết tiếng Anh, nhiều người thậm chí còn học tiếng Anh ở trường. Nhưng họ đã không được học cách tự tin.
Chúng tôi có thể giúp học trò của mình khám phá hết những điều họ thật sự biết và tin tưởng vào bản thân hơn nữa.