Believe English

Tạo Ra Những Quy Tắc

Create Rules Grammar Made Easy

Việc học thuộc các cấu trúc ngữ pháp thật không đơn giản gì , nhưng bạn có thể tạo ra chúng đấy.Hãy tạo ra những nguyên tắc riêng của bạn từ trong các mẫu có sẵn. Một trong những cách để luyện tập chính là sắp xếp ,tổ chức các câu có sẵn. Cùng xem video này để hiểu rõ hơn nhé!

1) Lấy 10 câu Tiếng Anh ngẫu nhiên trong sách.
2) Sắp xếp chúng theo từng nhóm.
3) Viết ra quy tắc cho từng nhóm.
4) Viết lại một câu cho phù hợp với từng nhóm.

Đối Với Giáo Viên:

Hãy để học trò tự tìm ra các quy luật trong Tiếng Anh , đó chính là ngữ pháp.Sau khi học trò tự tạo ra các nhóm và quy tắc riêng,bạn có thể so sánh nó với ngữ pháp trong Tiếng Anh.Sẽ có rất nhiều nhóm trùng hợp với nhau: Câu hỏi kết thúc với dấu chấm hỏi. Các câu quá khứ có động từ ở cột hai. Các câu tương lai có loại động chỉ thì tương lai.
Lập thành các nhóm để mọi người nhận xét cho nhau. Họ có thể kiểm tra quy tắc của mình bằng cách thay đổi các câu sao cho phù hợp với từng nhóm. Làm giống như cách mà những người viết ra ngữ pháp Tiếng Anh đã làm trong hai trăm năm về trước.Khi so sánh quy tắc của mình với các ngữ pháp có sẵn trong sách – Đó sẽ là một cuộc trao đổi công bằng.