Believe English

Ăn Cho Vui, Eat Your English!

Eat Your English! Sentence Salads.

Lấy ba câu Tiếng Anh và để chúng xung quanh, không cần sắp xếp

Đó chính là cách tốt nhất để cái thiện kỹ năng viết của bạn trong mức độ câu từ.

1) Viết ra ba câu.
2) Kết hợp chúng lại thành một câu dài.
3) Kết hợp chúng lại một lần nữa nhưng thay đổi vị trí .
4) Tạo ra quy luật: Thay đổi thì của động từ ,dùng “IF”…

Đối Với Giáo Viên:

Khi học trò bắt đầu có những câu từ riêng của mình ,họ sẽ biết mình phải cố gắng nói gì. Khi đó tự khắc họ sẽ tập trung vào ngữ pháp. Điều đó sẽ giúp học trò thấy rằng thật sự có rất nhiều cách để diễn đạt những ý tưởng.Nó giống như khi trong ta chụp hình tự sướng có chỉnh sửa bằng bộ lọc vậy. Mọi người sẽ cảm thấy hứng thú với việc diễn đạt những ý tưởng của mình,họ sẽ áp dụng những gì được học vào đời sống ngày càng nhiều hơn.