Believe English

Mọi Người Trên Thé Giới Đều Có Thề Giao Tiếp Với Tôi

Everyone in the World Can Communicate With Me

Bạn có thể tự dạy Tiếng Anh cho mình. Thật đấy ! Thu âm lại giọng của mình, lắng nghe lại chúng thật kỹ . Bạn sẽ cải thiên được nhanh thôi. Bạn làm được tất cả mà.

1) Thu âm lại những gì bạn nói)
2) Nghe lại và viết ra Thật Chính Xác những gì bạn nghe được
3) Sữa lại nếu phát hiện có chổ sai
4) Thu âm lại bài đã chỉnh sữa và xem sự cải thiện

Đối Với Giáo Viên:

Chúng ta có thể giúp học trò của mình lắng nghe kỹ Tiếng Anh của họ.Việc đầu tiên là lắng nghe, chỉ lắng nghe thôi.Khi họ lắng nghe được chính giọng nói của mình-họ sẽ bắt đầu hình thành khả năng làm chủ Tiếng Anh của họ. Đầu tiên họ phải lắng nghe những gì mình nói-đó là lý do tại sao phải thu âm và nghe lại. Trong đoạn ghi âm sẽ có những tiếng “ummmm” và lỗi – Vd : I was go to school”. Chúng ta sẽ không sữa nó ngay. Việc đầu tiên là chúng ta Lắng Nghe. Người bản ngữ cũng mắc rất nhiều lỗi and khi đó họ cũng “ummmm”, “like”, “ok” và rất nhiều lỗi khác nữa. Đó là một minh chứng cho việc mọi người không muốn xem lại những video họ nói. Tiếp theo chúng ta sẽ nghe các lỗi mắc phải và sửa lại chúng khi chúng ta nói,giống như người bản ngữ làm vậy.

Vì vậy chúng ta phải lắng nghe.Viết xuống những gì chúng ta nói và tẩy nó đi. Sau khi tẩy xogn chúng ta thu âm lại những gì vừa nói mộ lần nữa. Chúng ta nghe lại và cảm thấy có sự khác biệt , Chúng ta nghĩ rằng nó khác , và cuối cùng là chắc chắn nó khác – nó tốt hơn!