Believe English

Cùng Tuyện Phát Âm TH Với Quả Dưa Hấu Nào

Pronouncing TH With Watermelon Seeds

Chúng ta tạo ra những tiếng xột xạc khi ăn và bạn có tin không – một trong số những tiếng xột xác đó chính là âm thanh của Tiếng Anh.
Đoạn video này sẽ giúp bạn bắt đầu với âm TH. Lấy một ít dưa hấu, một ít khăn ăn và chúng ta hãy bắt đầu!

1) Lấy vài miếng dưa nhé !
2) Thưởng thức chúng thôi.
3) Nhả hạt ra.
4) Đấy …đấy chính là cách tạo ra âm TH.

Đối Với Người Giáo Viên:

Dạy phát âm thật sự là Khó! Đối với người bản xứ cũng vậy. Nhưng việc ăn thì dễ dàng. Danh sách các video giúp bạn luyên tập phát âm Tiếng Anh khi ăn có tại Eat Your English! (https://youtu.be/ye7n9BgZ9-o). Trong Video cụ thể này

There is another playlist that gives suggestions for practicing pronunciation without having a native speaker’s help: Pronunciation https://youtu.be/KrqV7-Rv7fI