Believe English

BE Creative: Hãy Sáng Tạo!

BE Creative

Những quyển sách Believe English đang sẵn sàn. Hãy bước ra và khám phá thế giới bằng tiếng Anh của mình nào. Chúng tôi truyền cho bạn một cái gật đầu YES ! Và bạn có thể sải bước trên đôi chân của mình rồi đấy!
Học tập là món quà không ngừng cho đi. Bạn học một ít và sau đó bạn tạo ra một cái gì đó mới với những gì bạn đã học. Cảm ơn bạn đã học Tiếng Anh và cho chúng tôi thấy thế giới một lần nữa qua đôi mắt của bạn.

1) Bạn học.
2) Bạn sang tạo.
3) Bạn ăn mừng ,vui vẻ.

Đối Với Giáo Viên:

Chúng ta có thể giúp học trò của mình học,nhưng chúng ta không học thay cho họ được.Họ thật sự cần tìm ra câu trả lời cho chính mình ,quan trọng hơn nữa là đặt ra những câu hỏi của riêng họ. Chúng ta có thể cho họ cơ hội để cố gắng, thất bại và thành công.Họ cũng có thể tự tạo ra điều đó cho chính bản thân mình. Sách giáo khoa có thể biết rất nhiều về Tiếng Anh, nhưng chúng hoàn toàn không biết gì về những người học trò của bạn. Và tôi cũng không biết gì về bạn cả. Sao bạn lại không sang tạo một ít và cho tôi cùng các bạn học trò thấy rằng bạn có thể làm điều đó nào.