Believe English

Bạn – Chính Là Kho Báu

The Treasure is You

Nếu như tôi có một dollar cho mỗi lần ai đó bảo rằng “Tôi không thể nói Tiếng Anh “ – Tôi hẳn sẽ là một người rất giàu có.
Ngày nay Tiếng Anh ở mọi nơi trên thế giới,và mỗi người đều biết một chút vế nó.
Nếu bạn muốn học Tiếng Anh , và hơn thế nữa là dạy Tiếng Anh ,bạn không cần phải biết câu trả lời.Mà bạn phải tìm ra câu trả lời và giúp những người khác tìm ra câu trả lời.Không phải trong sách vở,sách thì quá dễ dàng rồi.Nơi khó nhất để tìm ra câu trả lời chính là ở bản thân chúng ta.Và câu trả lời ở ngay đó. Chúng tá có thể giúp nhau cùng học.

Đối Với Người Giáo Viên:
Giúp học trò của mình tự học. Đưa họ vào một cuộc săn kho báu. Mỗi người đều biết ít nhất một từ Tiếng Anh.
Nếu bạn có mười sinh viên, bạn có thể ít nhất có được một danh sách các từ như: hello, hello, hello… ok, number one!

Tôi cá với bạn rằng bạn sẽ có được điều gì đó tốt hơn.

Nếu bạn có mười học sinh, ít nhất ba người trong số họ có thể tạo ra các câu có nghĩa với những từ mà bạn khám phá:)
Hello, how are you?
That’s ok!
Tôi đã đặt cược bạn có thể có được một cái gì đó tốt hơn mà.

Đưa học sinh của bạn vào một cuộc săn kho báu.
Tìm những từ Tiếng Anh mà họ đã biết. Giúp họ tạo ra ý tưởng bằng Tiếng Anh.
Tìm từ Tiếng Anh sữ dụng trong đời sống của bạn như: bus, taxi, cafe, sale. Giúp học trò của bạn miêu tả cuộc sống xung quanh với những từ đó.

Rất nhiều học trò của bạn có thể làm được điều đó. Họ chỉ cần tìm ra kho báu bên trong bản thân mình.